Om ABAT

År 1968 levererades de första ABAT-luckorna som då tillverkades i tre storlekar. De användes främst vid pumpstationer. Idag, mer än 50 år senare, finns våra aluminium- och rostfria luckor i tusental vid vatten- och avloppsverk, el- och värmeverk, sjukhus, broar, tunnelbanor, flygplatser mm.

Vi har utvecklat verksamheten inom den rostfria sidan till att innefatta säkerhetsluckor och ventilationer som främst monteras för att skydda Sveriges dricksvatten men även som skydd för exempelvis fjärvärmeelledningar. Vidare gör vi en hel del specialarbeten på plats ute hos kund. Det kan bland annat handla om staket, trappor, inredningar i hissar, skolkök och restauranger, där du som kund har krav på kvalitet och nära samverkan för utformning av slutprodukten.

Idag arbetar 10 medarbetare i produktion hos oss och på kontoret samverkar en mindre ledningsgrupp av produktionsledare och ordermottagare för att säkerställa mottagande och bemötande av dig som kund. För oss är Tillsammans utgör vi ditt ABAT Team!

Har du frågor eller funderingar kring vår produktion eller våra produkter är du välkommen att kontakta oss.

För oss är Kunskap, Gemenskap och Kvalitet det som utgör kärnan i verksamheten och tillsammans utgör vi ditt ABAT-Team!

Uniwaterkoncernen

Uniwater-koncernen

ABAT AB är en del av Uniwaterkoncernen. Uniwater är en nordisk koncern med dotterbolag specialiserade på VA-lösningar och vatteninfrastruktur. Uniwater bedriver verksamhet inom fem specialistområden: Pumping Stations, Automation, Water Treatment, Products och Solutions. Tillsammans bildar områdena en unik bredd av specialisttjänster och produkter för utveckling av VA-infrastruktur.

Verksamhetsgrenar och dotterbolag inom koncernen är:

Pumping Stations

Pumpstationer med brunnar i betong, glasfiber och rostfritt

Automation

Automation och elskåp

Water Treatment

Avloppsrenings- och vattenverk

Products

Produkter inom VA och VVS

Solutions

Pumping Stations

Pumpstationer med brunnar i betong, glasfiber och rostfritt

Automation

Automation och elskåp

Water Treatment

Avloppsrenings- och vattenverk

Products

Produkter inom VA och VVS

(se)

(no)

Solutions

Läs mer om Uniwaterkoncernen på www.uniwater.se