Samlingssida för våra Luckor

Alla våra luckor tillverkas i vår verkstad i Örebro. Vi lägger stor vikt vid kvalitet och funktion vilket innebär att luckorna är väl rustade för sitt specifika användningsområde. Vi utvecklar hela tiden våra standardmodeller för att motsvara efterfrågan och vi specialtillverkar efter behov där detta krävs. Har du behov av extra tålighet, hållfasthet eller specifika krav kring säkerhet – hör av dig direkt till oss så hjälper vi dig!

Aluminium

Inspektionsluckor

Inspektionsluckor i aluminium är utformade som tak-, vägg-, eller golvluckor. Deras syfte är att göra det enklare vid inspektioner, kontroller eller besiktning.

Klicka på knappen nedan för att se bilder och läsa mer om våra inspektionsluckor.

Plana Luckor

Användningsområden för en plan aluminiumlucka är bland annat som nedstignings-, inspektions-, vägg-, manlucka, eller lucka för pumpstationer.

Klicka på knappen nedan för att se bilder och läsa mer om våra plana luckor.

Runda Luckor

Användningsområden för en rund aluminiumlucka kan bland annat vara vid mätar-, vatten-, dagvatten-, slam- eller avloppsbrunnar.

Klicka på knappen nedan för att se bilder och läsa mer om våra runda luckor.

Rökluckor

Rökluckor i aluminium, eller brandgasventilatorer som de också kallas, huvudsakliga uppgift är att se till att livsfarlig brandgas som uppstår vid bränder leds bort och ut från byggnaden.

Klicka på knappen nedan för att se bilder och läsa mer om våra rökluckor.

Överfalsade Luckor

Användningsområden för en överfalsad aluminiumlucka kan bland annat vara: nedstigningslucka på olika platser, olika typer av inspektionsluckor, rökevakueringsluckor för fastigheter, lucka för pumpstationer eller för nödutrymning, olika typer av manlucka eller vägglucka samt fjärrvärmelucka.

Klicka på knappen nedan för att se bilder och läsa mer om våra överfalsade luckor.

Rostfritt

Plana Luckor

Klicka på knappen nedan för att se bilder och läsa om plana rostfria luckor.

Runda Luckor

Klicka på knappen nedan för att se bilder och läsa mer om rostfria runda luckor

Överfalsade Luckor

Klicka på knappen nedan för att se bilder och läsa mer om rostfria överfalsade luckor.

Rostfria inspektionsluckor

Vid extremt krävande miljöer så tillverkar vi plana och överfalsade rostfria inspektionsluckor. Dessa luckor erbjuds i SS-2333 (rostfritt) eller i SS-2342 (syrafast). Det är även möjligt att få luckan i samma typer, dvs en enkellucka eller delad med flera lock i samma ram. Som luckorna av aluminium men skillnaden är ramarna som ser annorlunda ut. Vi erbjuder även en typ som är testad och godkänd för inbrottsklass 3. Inspektionsluckor som vi erbjuder är specialtillverkade utifrån Era behov.

Klicka på knappen nedan för att läsa mer om rostfria inspektionsluckor.

Säkerhetsluckor

Säkerhetsluckor

Klicka på knappen nedan för att läsa mer om den unika säkerhetsluckan!