Kvalitetssäkringsarbete

Teknisk Kompetens ​

Vår tekniska utrustning är anpassad för vår produktion med flera egna lösningar för bättre funktionalitet. ABAT har under de senaste åren växt som företag och just nu rustar vi upp vår verkstad och godsavdelning för ännu bättre arbetsflöde och kvalitet i processen.

Personalens Kompetens​

Vi många års erfarenhet i branschen vilket gör att vi verkligen kan luckor och tillbehör för alla områden. Vår personal har den utbildning som krävs för alla de jobb vi åtar oss och vi genomför årligen kompetenshöjande insatser för att säkerställa att vi har den senaste kunskapen inom området.

Innovativa Problemlösare

Vi är kända för att alltid hitta kreativa och innovativa lösningar på alla eventuella problem och vi skräddarsyr lösningar där våra standardprodukter inte räcker till för kundens behov.

Samverkanspartners

För ABAT är ett kvalitetssäkrat samarbete med flera parter mycket viktigt. Samverkan och samarbeten leder till en effektiv leverans av både varor och tjänster. Vi samarbetar med flera leverantörer av både varor och tjänster i närområdet kring Örebro, Sverige och Norge. För att vara samarbetspart med oss krävs att du som leverantör har ett processinriktat tänk, där personal, arbetsmiljö och miljö i stort står i fokus. Ta gärna kontakt om du och ditt företag önskar resonera samverkan med oss inom något område.

Vårt Kvalitétsarbete

Vårt interna kvalitetssäkringsarbete innefattar: