Integritetspolicy

Insamlande av personuppgifter

Vi på ABAT AB samlar in personuppgifter som frivilligt tillhandahålls oss, till exempel när det görs förfrågningar på varor och tjänster och det läggs ordrar eller vid kommunikation med oss via e-post, telefon eller andra kanaler där du som kund registrerat dig. Uppgifterna vi registrerar inkluderar namn, postadress (till kommunen/ företaget), e-postadress, telefonnummer, jobbtitel och annat vi behöver lagra för att vårt samarbete ska fungera på bästa sätt.

Användande av insamlad och lagrad data

Vi använder personuppgifter enkom i syfte att kunna lämna information om efterfrågade offerter, arbetsordrar och upphandlingar samt för att informera kring våra produkter och tjänster och kommunicera kring våra pågående jobb hos er. Vi behåller dina uppgifter som historik på vilka personer som haft kontakt med oss vilket underlättar för båda parter för framtida samarbeten. När vi behandlar personuppgifter för de ändamål som förklaras i den här policyn använder vi oss av våra legitima intressen när det gäller att upprätthålla affärsrelationer och kommunicera med dig som företagets kontaktperson. Vi följer gällande lag och rättsliga rättigheter och friheter, enligt GDPR (General Data Protection Regulation) i våra affärskontakter.

Delning av insamlad och lagrad data

Endast de personer vid vårt företag som har att lösa arbetsuppgifter för ovan nämnda ändamål har tillgång till dina och din/ ditt kommuns/ företags personuppgifter. Vi kan behöva dela vissa personuppgifter (kontaktuppgifter) med våra samverkansparter för varor och tjänster för att vi ska kunna möta upp era önskemål som kund hos oss.

Lagring och gallring

Personuppgifterna sparas för angivna ändamål och så länge ni som kund fortsätter handla varor och tjänster av oss. Vi gallrar och raderar personuppgifter i 5 års intervaller. Detta på grund av att ni som kunder återkommer till oss i olika intervaller beroende på olika typer av tjänster.

Utdrag och avregistrering

Som kund hos oss har ni rätt att begära ändring, utdrag eller avregistrering av era personuppgifter när som helst. Vid avregistrering av uppgifter upphör vår databehandling för ovan angivna ändamål och vi tar bort personuppgifterna från våra register. Avregistrering sker via mail till info@abat.se.

Säkerhet

Vi har en utsedd personuppgiftsansvarig vid vårt företag. Vi använder oss av en krypterad säker svensk datalagring av både personuppgifter och digital dokumentation och vi använder låsta säkerhetsklassade dokumentskåp som förvaras i larmade lokaler för lagring av utskrivna dokument kopplade till våra affärskontakter.

Vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete